Tapete Higiênico Premium
55x60cm

7unid e 30unid

Tapete Higiênico Super Premium 80x60cm

7unid e 30unid

Tapete Higiênico Slim
70x58cm

7unid e 30unid

Tapete Higiênico Sanithy Pad

30unid 58cm X 80cm